Onze verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van The Herborist (AACB CVBA)

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande a) het gebruik van de webwinkel van AACB CVBA (The Herborist ) en b) de bestellingen die hij op dat ogenblik via de webwinkel van The Herborist overweegt te plaatsen.

Door het loutere bezoeken en raadplegen van de webwinkel van AACB CVBA of door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van AACB CVBA verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten. Tevens verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord om nieuwsbrieven te ontvangen.

AACB CVBA houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij AACB CVBA voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij :
a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen
b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen
c) ze af te drukken of op te slaan.

De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door AACB CVBA geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.

Lees verder via dit document.