Slimme & domme moleculen

Slimme & domme moleculen

Natuur (slimme) versus synthetisch (domme) moleculen

Natuur Of slimme moleculen (modulatoren)

Enerzijds hebben we de natuurlijke nutriceuticals : zijn bio-actieve moleculen die moduleren om iets te herstellen, geen bijwerkingen, ze zijn wateroplosbaar en verlaten het lichaam.

Synthetische of domme moleculen (blockers)

Anderzijds de allopathie geneesmiddelen of pharmaceuticals: zijn blockers, blokkeren dus, zijn vetoplosbaar en slaan zich op in oestrogeen weefsel ( borst en prostaat cellen)

Enkel positief bij acute geneeskunde, traumatologie, transplantatie.

Negatief: neveneffecten door toxische substanties, symptomatische geneeskunde, accumulatie (soms jaren later).

Voorbeeld bij pijn: asperine/pijnstillers, gaat pijn wegnemen/blokkeren, maar geneest niet. (symptomatisch behandelen + neveneffecten bij chronisch gebruik: maag-en darmbloedingen + accumulatie).

Andere synthetische stoffen zijn:
synthetische hormonen, insecticiden, pesticiden, bewaarstoffen, additieven, kleurstoffen, ontsmettingsmiddelen in voedingsmiddelen en in milieu.

Deze chemische stoffen zijn allemaal VET OPLOSBAAR!
Natuurlijke stoffen, WATER OPLOSBAAR!

Wij nemen allemaal te veel toxines in via voeding, medicatie, milieu, stress,.... Gevolg is de aantasting van:

  • het immuunsysteem (vlug ziek, allergie, auto-immuunziekte)
  • het endocrien systeem (hormonale verstoring, menopauzale klachten, PMS, prostaataandoeningen..)
  • het zenuwstelsel (depressiviteit, AD H D, hyperkinesie...)
  • Na jaren oncologische problemen.

De medische en para-medische sector zijn zich meer en meer bewust van de bijwerkingen van synthetische geneesmiddelen. Daarom is het belangrijk om dit probleem aan te kaarten en de professional een oplossing aan te bieden bij chronische aandoeningen.

Heel belangrijk is Detoxificatie via de darmen en de lever.

Door een teveel aan toxines in ons lichaam ontstaat er een "overloading" van de darmen en de lever. Gevolg: disfunctie van de darm, dus ongezonde lever!

Wat wij doen is de lever ondersteunen, zodat het toxines kan wegwerken, waardoor "het vat" niet overloopt en ziektes niet bijhorende symptomen vermeden kunnen worden.

Detoxificatie in de lever

Vetoplosbare toxines, metabolisch afval, synthetische hormonen en andere schadelijke stoffen komen in de lever terecht.

Fase 1:
Cytochroom P 450 enzymes werken in op de toxines. Reacties: oxidatie, reductie, hydrolysatie, halogenatie. Door deze reacties ontstaan reactieve metabolieten of vrije radicalen (= modern woord voor toxines).

Fase 2:
Het oplosbaar maken van vetoplosbare toxines. Detoxificatie: vrije radicalen binden aan anti-oxidanten (neutraliseren) nu kunnen de toxines uitgescheiden worden via nierexcretie (urine) en via de darmen (faeces):

Wanneer vrije radicalen niet gebonden worden aan anti-oxidanten, brengen ze schade aan: immuunsysteem, endocrien systeem, zenuwstelsel.

Zwavel (S) en glutathion (zie koninginnebrij in Bupleurum complex) zijn zeer belangrijk voor de 2e fase van de cletoxificatie = sulfatie-fase.

Voorbeelden van anti-oxidanten:
vitamine C: kan 1 vrij radicaal binden
vitamine E: kan een paar honderd radicalen binden
glutathion: kan 2000 vrije radicalen binden!

Ter ondersteuning van het probleem